دادگستری چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد

دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته میشودکه به اصطلاح عام میگویند دادگاه. دادگستری شامل یکسری اجزا است که در دو قسمت تا حدالامکان بااصطلاحات عام خدمت بینندگان این وب قرار می دهیم


در  اکثر شهرستان دادگستری شامل 2 مجموعه ی مجرا از هم  می باشد  این  دو مجموعه  دادگاه و دادسرا می باشد که هر یک مقررات مربوط به خود را دارند

چارت سازمانی در دادگستری

ستادی و غیر قضایی

-دفتر کل دادگستری

-کارکزینی

- حفاظت و اطلاعات


-حسابداری

شعب قضایی در دادگاه

الف:  معمولا دادگاه  شامل شعبه حقوقی و جزایی است

شعب حقوقی

شعب جزایی

دادگاه انقلاب

دادگاه اطفال

دادگاه خانواده

اجرای احکام حقوقی

تذکر: در شهرهای کم جمعیت معمولا از هر  دادگاه  یک شعبه بیشتر وجود ندارد ولی شهرهای بیشتر از 50 هزار نفر شعب کیفری و جزایی افزایش می یابد و در هر دادگستری یک شعبه خانواده و یک شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد

دادگاه :

دادگاه قسمتی ا ز دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی  رسیدگی می کند. پرونده هایی که  موضوعات  ان مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق - مهریه -نفقه ) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند  باشد در شعبب حقوقی دادگاهها رسیدگی می شوند  و اموری که مربوط به  جرم باشد مثلا کلاهبرداری - سرق - تصادف در شعب جزایی رسیدگی می شوند

البته در شهرستان های کم جمعیت یک شعبه حقوقی بیشتر  وجود ندارد و مربوط به  خانواده ( طلاق مهریه تمکین و نفقه )در همین شعبه و تحت عنوان دادگاه خانواده انجام می شود
خوب دادگاه به جنبه حقوقی و جزایی - انقلاب - خانواده - اطفال  رسیدگی میکند.

دادگاه متشکل ازشعبه هایی برای رسیدگی است شعبه یعنی یک اتاق که یک قاضی در ان کار رسیدگی و قضاوت را بر عهده دارد .

شعب قضایی در دادسرا

دادستانی

بازپرسی

دادیاری

سرپرسی

اجرای احکام کیفری

تذکر: همچنین در دادسرا باز هم بستگی به جمعیت و میزان جرم دارد هر چه جمعیت بیشتر باشد شعبه های بازپرسی و دادیاری افزایش می یابد ولی شعب سرپرستی و دادستانی بیشتر از یک شعبه نیست

ب: دادسرا چیست

1.دادسرا : مثل دادگاه است اما در شعبه های ان  قاضی  های تازه کار  وجود دارد. که به آنها دادیار  می گویند  دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می شود و قرار های ( منع تعقیب -موقوفی تعقیب صادر می شود )

:و  اگر کسی مجرم تشخیص داده شد .پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت  و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی  ارسال می کند

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می کند


3:دادستان

دادستان کسی است که مدعی العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضاء کند به نمایندگی از جامعه برای برخورد با جرائمی که حریم جامعه را نشانه می روند وارد عمل شود در قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان به عنوان مدعی العموم نام برده شده است

مدعی العموم  چیست :.یعنی ادعا کننده حقوق مردم در جایی که حق کسی با عناوین مجرمانه و جرم ضایع میشود وخیلی کارهای دیگر که چون در عمل متروک مانده اند از درج ان دراین وب خودداری میکنم

مصداق بارز این برخورد تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلیل کافی نیز در مورد انها موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که در نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است که طبعا  در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند .

دادیار دادسرا

دادیار که سابقا او را وکیل عمومی می گفتند  شخصی است که پس از ارجاع پرونده توسط دادستان  وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم  وسایر وظایف  دادسرا را انجام می دهد این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می دهد و عمده تصمیمات او باید به نظر دادستان برسد و مورد تایید ایشان قرار بگیرد


[keywords]